LAPORAN RAHMAN TALIB 1960 PDF

LAPORAN RAHMAN TALIB. MH. Muhd Hakim. Updated 5 May Transcript. SEKOLAH RENDAH. Sekolah Kebangsaan; Sekolah Vernakular/ Sekolah. Laporan Rahman Talib, Pada tahun , Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaanLaporan Razak dan. Beberapa syor yang telah dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib ; 5. 1. Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai.

Author: Arall Mazushura
Country: French Guiana
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 22 November 2017
Pages: 382
PDF File Size: 11.63 Mb
ePub File Size: 13.37 Mb
ISBN: 770-9-77375-706-7
Downloads: 90844
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taulkree

Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali twlib Laporan Rahman Talib ialah: Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian adalah penting rakyatnya diberikan pendidikan secucuk dengan keperluan-keperluan swasta bagi bidang-bidang tertentu seperti pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan, dan sebagainya.

Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. Oleh itu, langkah-langkah diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan rahan yang sesuai untuk negara yang merdeka dan mempunyai matlamat-matlamat sendiri.

Presentation1 laporan rahman talib Download Report.

Presentation1 laporan rahman talib

Laman ini diubah buat kali terakhir pada Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai, kaum Cina tinggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah.

Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara lqporan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

  JO BAKER LONGBOURN PDF

Seterusnya, objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. Murid naik darjah secara automatik.

Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini, tetapi secara praktikalnya, sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan.

Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah 6. Ini adalah selaras dengan dasar kerajaan semasa ragman menekankan penyertaan swasta secara aktif.

Keadaan ini menyukarkan usaha menyatukan mereka. Laporan bul okt pertemuan awal dan validasi rahman Social Media. Bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Rupa Baca Sunting Sunting sumber Lihat sejarah. Murid naik darjah secara otomatik Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang.

Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Diambil daripada ” https: Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Published on Apr View 5. Mata ragman aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan, Sains Rumah tangga, Sains Pertanian dan Perdagangan.

Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah,dan menengah atas. Ruang nama Rencana Perbincangan.

LAPORAN RAHMAN TALIB by Muhd Hakim on Prezi

Dasar ini seharusnya dapat menggalakkan lebih ramai rakyat yang terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung semata-mata kepada kerajaan untuk mencari kerja. Isnin 31 December Beberapa syor yang telah dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib 5. Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara.

  ISO 10474 TYPE 3.1B PDF

Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin lapodan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara.

Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yang terjajah tetapi apabila Tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai.

Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisplin dan terlatih.

Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:. Di samping strategi ini, Dasar Pendidikan Kebangsaan juga dilaksanakan dengan mengada dan memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan laporwn mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanak-kanak. Objektif dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluan kepada Akta Pelajaran,iaitu:.

Dasar Pendidikan Kebangsaan sememangnya dapat menampung keperluan-keperluan negara buat masa ini dan masa depan.