LAPORAN RAHMAN TALIB 1960 PDF

LAPORAN RAHMAN TALIB. MH. Muhd Hakim. Updated 5 May Transcript. SEKOLAH RENDAH. Sekolah Kebangsaan; Sekolah Vernakular/ Sekolah. Laporan Rahman Talib, Pada tahun , Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaanLaporan Razak dan. Beberapa syor yang telah dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib ; 5. 1. Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai.

Author: Vucage Zugrel
Country: Turkey
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 27 October 2010
Pages: 268
PDF File Size: 18.17 Mb
ePub File Size: 6.67 Mb
ISBN: 328-2-59700-172-1
Downloads: 59831
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshusida

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Laporan atau Penyata Rahman Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang.

Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai, kaum Cina rahjan di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah.

Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.

Dasar ini seharusnya dapat menggalakkan lebih ramai rakyat yang terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung semata-mata kepada kerajaan untuk mencari kerja. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu: Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun.

Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, Ini adalah selaras dengan dasar kerajaan semasa yang menekankan penyertaan swasta secara aktif. Tingkatan Empat Tingkatan Lima.

Dasar Pendidikan Kebangsaan sememangnya dapat menampung keperluan-keperluan negara buat masa ini dan masa depan.

Laporan Abdul Rahman Talib

Keadaan ini menyukarkan usaha menyatukan mereka. Kemudian, sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai.

  ACTRON CP9175 MANUAL PDF

Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti berikut:.

ranman Murid naik darjah secara automatik. Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh. Presentation1 laporan rahman talib Download Report.

Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Seterusnya, objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya lapran satu tslib pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara.

Isnin 31 December Objektif dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluan kepada Akta Pelajaran,iaitu:. Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah:.

Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yang terjajah tetapi apabila Tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Dasar pendidikan ini telah taalib semula dalam tahun yang menghasilkan Laporan Rahman Talib.

Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini, tetapi secara praktikalnya, sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan. Beberapa syor yang telah dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib 5. Murid naik darjah secara otomatik Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang.

Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan.

Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian adalah penting rakyatnya diberikan pendidikan secucuk dengan keperluan-keperluan swasta bagi bidang-bidang tertentu seperti pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan, dan sebagainya. Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas. Ruang nama Rencana Perbincangan. Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisplin dan terlatih.

  ISO 16528 1 PDF

Memberi penekanan kepada pendidikan moral 19960 keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras. Published on Apr View 5. Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan, pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara.

Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah,dan menengah atas. Bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Taska Tadika Prasekolah Pendidikan Khas.

Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan, Sains Rumah tangga, Sains Pertanian dan Perdagangan. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah 6.

Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dalam Laporan Rahman Talib ialah: Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: Sistem Pendidikan berkenaan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan mereka kepada negara asal mereka dan menekan suppress semangat pembangunan rakyat tempatan.

Laporan Etijing Abdul Rahman Documents. Laman ini diubah buat kali terakhir laporwn Menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar.